FAQ

Aby zacząć zarabiać z siecią NetSales należy aplikować do kampanii. W zależności od programu możesz otrzymać wynagrodzenie za kliknięcia, akcje bądź transakcje wygenerowane w programach przez twoich użytkowników. W opisie programu znajdują się informacje dotyczące modelu rozliczeń.

Aby osiągać wysokie zyski zachęcamy do zapoznania się z opisami programów, dostępnymi po zalogowaniu w zakładce Programy. W opisie wskazane są kategorie witryn, do których program jest adresowany.

Aby sprawdzić ile zarobiłeś w NetSales i czy reklama jest efektywna sprawdzaj statystyki w zakładce Raporty dostępnej po zalogowaniu na swoje konto.


Czy ta odpowiedź była pomocna? tak nie

Minimalna kwota wypłaty to 100 zł po wprowadzeniu walidacji za okres rozliczeniowy, którego ta kwota dotyczy. Jeśli w danym miesiącu rozliczeniowym kwota zarobków nie przekroczy kwoty minimalnej, zostaje ona automatycznie dodana do kwoty za kolejny okres rozliczeniowy.

W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej kwota wypłaty będzie pomniejszane o zaliczkę na podatek dochodowy.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą kwota wypłaty będzie powiększona o należny podatek od towarów i usług, o ile ma on zastosowanie.

W przypadku jeśli rezygnujesz z konta, a wygenerowane przez Ciebie środki nie osiągnęły wymaganego progu 100 zł, środki te przepadają.


Czy ta odpowiedź była pomocna? tak nie

Aby wypłacić zgromadzone środki, należy zalogować się do Panelu Płatności, dostępnego po zalogowaniu na swoje konto i dodać rachunek/fakturę bez podpisów i pieczątek w formie pliku PDF, na kwotę możliwą do wypłaty.

Jeżeli jesteś osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, dodaj poprawnie uzupełniony Wzór rachunku bez podpisów, który jest do pobrania tutaj.

Jeśli prowadzisz firmę dodaj fakturę na swoim szablonie w formacie PDF bez pieczątek i podpisów.

Jeśli jest to Twoja pierwsza wypłata Panel Płatności poprosi Cię o uzupełnienie dodatkowych danych, takich jak numer konta, właściwość Urzędu Skarbowego oraz skan dowodu osobistego lub KRS, potwierdzenia nadania NIP i REGON. Wszystkie te dokumenty muszą zostać przez nas zaakceptowane.

Płatność nastąpi w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez nas prawidłowych rachunku bądź faktury.


Czy ta odpowiedź była pomocna? tak nie

Aby sprawdzić środki do wypłaty należy wejść w Panel Płatności dostępny po zalogowaniu na konto.

Jeżeli środki do wypłaty oznaczone są jako niezwalidowane należy poczekać na ich walidację. Walidacje przeprowadzane są najczęściej do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Środki zwalidowane to środki, które możesz wypłacić po przesłaniu nam prawidłowego rachunku bądź faktury. Po przesłaniu dokumentu w ciągu 21 dni środki zostaną przelane na Twoje konto.


Czy ta odpowiedź była pomocna? tak nie

Fakturę lub rachunek możesz wystawić w każdej chwili na środki oznaczone jako Zwalidowane o ile suma zarobionych środków przekroczyła próg 100 zł.

Jeżeli tak się nie stało środki zostaną doliczone do środków zgromadzonych w następnych miesiącach.


Czy ta odpowiedź była pomocna? tak nie

Po zatwierdzeniu otrzymania przez nas rachunku/faktury termin płatności wynosi do 21 dni. Datę akceptacji rachunku/faktury zawsze możesz sprawdzić logując się do Panelu Płatności.


Czy ta odpowiedź była pomocna? tak nie

Walidacja jest wprowadzana około 15 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

W każdej chwili możesz wypłacić środki, które w Panelu Płatności zostały oznaczone jako Zwalidowane.

Na wynagrodzenie oznaczone jako Niezwalidowane należy poczekać do czasu ich walidacji.


Czy ta odpowiedź była pomocna? tak nie

Jeżeli jesteś osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, w celu wypłaty wynagrodzenia wypełnij Wzór rachunku, dostępny w zakładce Płatności, następnie dodaj go do Panelu Płatności.

Jeśli prowadzisz firmę wystaw fakturę VAT, doliczając do kwoty wynagrodzenia podatek VAT (dotyczy Czynnych Płatników VAT). W tytule faktury koniecznie zaznacz „Najem powierzchni reklamowej” wraz ze swoim numerem CD (widocznym po zalogowaniu w prawym górnym rogu, np. CD123456). Nie należy wskazywać na fakturze okresu rozliczeniowego. Prosimy o szczególną uwagę przy dodawaniu faktury. Niepoprawnie przygotowane dokumenty nie zostaną przez nas potwierdzone. W każdej chwili możesz wypłacić środki, które w Panelu Płatności zostały oznaczone jako Zwalidowane.

Na wynagrodzenie oznaczone jako Niezwalidowane należy poczekać do czasu ich walidacji.


Czy ta odpowiedź była pomocna? tak nie

Wzór rachunku zamieszczony jest w zakładce Płatności dostępnej po zalogowaniu. Możesz go pobrać również bezpośrednio tutaj.

W przypadku faktury VAT prosimy o wystawienie dokumentu według własnego wzoru.


Czy ta odpowiedź była pomocna? tak nie

Walidacja to proces, w którym reklamodawca decyduje o akceptacji lub odrzuceniu kliknięcia i/lub akcji dostarczonej przez Wydawcę.
Reklamodawca waliduje prawidłowość kliknięcia (w zależności od programu) biorąc pod uwagę m.in:

 • sztucznych kliknięć,
 • regionu użytkownika,
 • emisji na powierzchniach niezaakceptowanych w programie,
 • wykorzystywania form reklamowych niezaakceptowanych w programie,
 • niedozwolonego motywowania,
 • rozbieżności z systemem analitycznym reklamodawcy.

 

Reklamodawca waliduje prawidłowość akcji, w zależności od programu, pod względem między innymi:

 • emisji na powierzchniach niezaakceptowanych w programie, niepoprawnych, nieprawdziwych, fałszywych danych,
 • wykorzystywania form reklamowych niezaakceptowanych w programie,
 • niedozwolonego motywowania,
 • występowania już w bazie danych reklamodawcy (dotyczy leadów; lead, który funkcjonuje w bazie danych reklamodawcy, nie zostanie zaakceptowany),
 • braku potwierdzonego przez reklamodawcę zainteresowania ofertą,
 • niesamodzielnego wypełnienia wniosku (jeśli potencjalna akcja dokonała się wskutek wypełnienia wniosku przez osoby trzecie i podanie cudzych danych, akcja nie zostanie akceptowana).

Czy ta odpowiedź była pomocna? tak nie

Tak. Jeżeli jesteś osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej musisz się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W związku ze zmianami od 1 Marca:

1. Wypłaty opłacone do 28.02.2015 zaklasyfikowane są jako Inne przychody a co za tym idzie otrzymasz od nas PIT-8C po zakończeniu roku.
2. Wypłaty opłacone od 01.03.2015 zaklasyfikowane są jako Najem więc w tym przypadku nie otrzymasz od nas żadnego PITu i powinieneś zgłosić się do swojego Urzędu Skarnowego.

Wszelkich szczegółów związanych ze sposobem rozliczania udzieli Ci Twój urząd skarbowy. Jeżeli prowadzisz firmę, rozliczasz się zgodnie z przyjętymi przez Ciebie zasadami podatkowymi.


Czy ta odpowiedź była pomocna? tak nie

Minimalna kwota wypłaty to 100 PLN po wprowadzeniu walidacji za okres rozliczeniowy, którego dotyczy dana kwota. Jeśli nie osiągniesz minimalnej kwoty w danym miesiącu, zostaje ona automatycznie dodana do kwoty za kolejny okres rozliczeniowy.

W przypadku osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą kwota wypłaty będzie powiększona o należny podatek od towarów i usług, o ile ma on zastosowanie.


Czy ta odpowiedź była pomocna? tak nie
W przypadku pierwszej wypłaty system poprosi Cię o uzupełnienie dodatkowych danych, takich jak numer konta, właściwość Urzędu Skarbowego oraz skan dowodu osobistego lub KRS, potwierdzenia nadania NIP i REGON. Wszystkie te dokumenty muszą zostać przez nas zaakceptowane.
Czy ta odpowiedź była pomocna? tak nie

Tak. Jednak na wynagrodzenie oznaczone jako Niezwalidowane należy poczekać do czasu ich walidacji.

W każdej chwili możesz wypłacić środki, które w Panelu Płatności zostały oznaczone jako Zwalidowane.


Czy ta odpowiedź była pomocna? tak nie

Nie można wysyłać rachunków/faktur za pomocą e-mail. Należy je dodać do Panelu Płatności, dostępnego po zalogowaniu na swoje konto.

Jeżeli jesteś osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, prosimy o dodanie poprawnie uzupełnionego rachunku bez podpisów, którego wzór znajdziesz tutaj.

Jeśli prowadzisz firmę, dodaj fakturę na swoim szablonie w formacie PDF bez pieczątek i podpisów.


Czy ta odpowiedź była pomocna? tak nie

Po dodaniu rachunku/faktury do Panelu Płatności otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Przekażemy Ci również informacje dotyczące akceptacji lub odrzucenia wypłaty. Dodatkowo ta sama informacja wraz z pełną historią wypłat będzie widoczna po zalogowaniu do Panelu Płatności.


Czy ta odpowiedź była pomocna? tak nie

Do około 15 dnia każdego miesiąca, codziennie wprowadzane są cząstkowe walidacje w poszczególnych programach odnoszące się do poprzedniego miesiąca. W związku z tym środki mogą ulegać zmniejszeniu.

W przypadku, gdy walidacja danego programu przeniesiona zostanie na kolejny miesiąc, wartość środków może zostać wyzerowana do czasu jej wprowadzenia.


Czy ta odpowiedź była pomocna? tak nie
Nie. Wypłaty można dokonać wyłącznie na rzecz osoby/firmy zarejestrowanej w systemie pod podanym numerze klienta.
Czy ta odpowiedź była pomocna? tak nie